Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 5: Γνωριμία με το λογισμικό του υπολογιστή

Δραστηριότητα 1:
Το Λογισμικό που βρίσκουμε σε έναν υπολογιστή χωρίζεται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: Στο Λογισμικό Εφαρμογών και στο Λογισμικό Συστήματος.
Στην παρακάτω άσκηση, τοποθέτησε τα λογισμικά στην κατηγορία που ανήκει το καθένα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου